█ Zeolit je redka kamnina iz naravnih mineralov vulkanskega izvora, nastane iz oblikovanja iz štirih elementov: zemlje, ognja, vode in zraka. Zeolit nastane v več tisočletnem kemijskem naravnem procesu.
Zeolit se uporablja na njivah, vrtovih, sadovnjakih, vinski trti, pri vzgajanju različnih vrtnin, poljščin,...

S kombinacijo osnovnega gnojenja in zeolita se izboljšuje fizikalna struktura tal.
Pri srednje težkih ilovnatih tleh je priporočljivo redno dodajanje zeolita. Ta vsebuje najmanj 50 % naravnih zeolitov ter drugih mineralov, kot so glinenci, kremen, sljude, illit in drugo. Vsebuje tudi pomembne elemente kot so: Aluminij, Železo, Mangan, Kalcij, Natrij, Kalij, Fosfor, Cink, Baker …
Če obogatimo tla z vsemi temi dragocenimi minerali in prvinami, dobimo zdrave rastline, ki izkazujejo visoko moč obrambe proti škodljivcem.
Visoka sposobnost selektivne absorpcije in ionske izmenjave zeolitov ter njihova velika afiniteta do vode, pomaga prsti, da zadrži ključne elemente in prepreči njihovo izpiranje. V sodobnem kmetijstvu se uporabljajo količine gnojil in drugih kemičnih preparatov, ki se zaradi namakanja ali padavin intenzivno izpirajo in s tem onesnažujejo okolje. Naravi zeoliti so sposobni adsorbirati več kot 1 mg na g suhe snovi, kar zadržijo v svoji strukturi in nato postopno sproščajo v zemljo. Tako postanejo hranljive snovi dostopne daljši čas, hkrati pa je preprečeno zažiganje korenin ali izpiranje hranljivih snovi v podtalnico.
Zeolit deluje bazično, zato izničuje pogosti problem prekisle zemlje (npr. po dodatku šote) in na naravni način poskrbi za ugodnejše pogoje za življenje talnih organizmov.
ZADRŽUJE IN POSTOPNO ODDAJA VODO IN GNOJILA (dobro se obnese v suši)
OBNAVLJA, ČISTI IN RAHLJA TLA
POSPEŠUJE USTVARJANJE HUMUSA IN NI ŠKODLJIV SEMENU ALI RASTLINI

Pri redni uporabi zeolita se priporoča dodajati 100–500 g na m2 letno. Pri kislih tleh oz. pri prvem dodajanju v gredice pa naj se raztrese 500–1000 g zeolita na m2. Aktiven v zemlji 3-5 let.
Kationska izmenjava: 102-110 meq/100g

 

  • Hitra dostava do vas
  • Veliko izdelkov na zalogi
  • Enostaven nakup
  • Vračilo blaga v 14 dneh